Instalaciones

Tatami Judo Club Zaragoza
Recepción Judo Club Zaragoza
Vestuario masculino Judo Club Zaragoza
Sala de pesas Judo Club Zaragoza